Gripen-N และ Gripen-DK JAS-39 แบบใหม่

posted on 10 Jun 2006 17:26 by aagth1

หลังจากที่เดนมาร์คถอนตัวจากโครงการ JSF เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณพร้อมกับการที่นอร์เวย์ต้องการจะจัดหา บ.ขับไล่แบบใหม่นั้นทาง SAAB สวีเดนได้เสนอแบบ JAS-39 Gripen รุ่นใหม่เพื่อสนองความต้องการของทั้งสองประเทศคือ

Gripen-DK ของเดนมาร์ค

Gripen-N ของนอร์เวย์

ดูจากแนวความคิดโดยรวมแล้วนี้คล้ายกับการพัฒนา F/A-18E/F จาก F/A-18C/D คือเปลี่ยนเครื่องยนตร์เพิ่มขนาดถังเชื้อเพลิง เพิ่มน้ำหนักบรรทุกครับ

เปรียบเทียบโครงสร้าง บ.แบบเดิมกับแบบใหม่

แต่รูปแบบการออกแบบของ Gripen-N และ Gripen-DK นั้นจะต่างจาก F/A-18E/F ที่ขยายขนาดพื้นที่ปีกและช่อง Intake เป็นการขยายขนาดความกว้างของช่วงลำตัวแทนครับผลที่ได้ก็คือ บ.Gripen-N และ DK นั้นมีความกว้างช่วงปีกเพิ่อขึ้นไม่มากนักถ้าเทียบกับ JAS-39A/B/C/D แต่มีพื้นที่ใต้ลำตัวเพิ่มขึ้นทำให้ติดอาวุธใต้ลำตัวได้มากขึ้นและการที่ใช้เครื่องยนตร์กำลังสูงก็ทำให้ติดอาวุธได้มากขึ้นด้วยครับ เช่น ย. EJ-200 ที่ใช้กับ EF-2000 หรือ ย. GE-F414-400 ที่ใช้กับ F/A-18E/F และติดตั้งเรดาร์รุ่นล่าสุด Ericson NORA (Not Only a RAdar) AESA ที่มี TR-modules 1000 ชุด

Gripen-DK สำหรับ ทอ.เดนมาร์คและ Gripen-N สำหรับ ทอ.นอรเวย์ นั้นสามารถติดตั้งจรวด IRIS-T ที่ปลายปีก 2 นัด จรวด Meteor ที่ใต้ปีก 4 นัด ระเบิดนำวิถีอีก 16 ลูก ที่ใต้ปีกและลำตัว
Gripen-N ของนอร์เวย์สามารตติดจรวดนำวิถีโจมตีเรือ NSM ของ Kongsberg อีก 4 นัดใต้ปีก กระเปาะชี้เป้าใต้ท่อรับอากาศเข้า ย. และถัง ชพ. แบบปลดทิ้งได้อีก 2 ถังใต้ลำตัว

การพัฒนาระบบอากาศยานในลักษณะนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาไม่นานมากนักครับ(เพราะเป็นการทำต่อจากของเก่า) ซึ่งถ้านอร์เวย์และเดนมาร์คสนใจจริงๆ บ.ต้นแบบตัวจริงอาจจะได้รับการผลิตออกมาเพื่อสาธิตก็ได้ครับ